Meny
Tipsa en v�n

Fiske med tinor

Detta är en selektiv och skonsam fångstmetod som ger högkvalitativa fångster. Tinor kan användas till hummer eller torskfiske men på Grönland används de huvudsakligen till att fånga Snow crab.

Tinor är en typ av fällor. Burarna består av spjälramar i metall som är övertäckta med nät. Tinorna är utformade så att fångsten kan ta sig in i buren men inte ut. Man använder sig av agn, t.ex. bläckfisk, makrill eller torsk och därefter sätts tinorna ut. 30-50 tinor sitter fast på en lina med en boj i var ände så att de syns lätt.

Efter 24-48 timmar halas de in på de små fiskebåtarna med ett hydrauliskt system. Tinorna töms genom en lucka i botten av buren och den levande fångsten hälls över i större kar. På sommaren är fiskkaren fyllda med is för att säkra att fångsten håller sig färsk. Krabborna sorteras därefter för hand. På så sätt säkras fångsten att uppfylla de lagstadgade kraven. Honkrabbor, krabbor under minimistorlek och andra krabbarter sorteras bort och släpps tillbaka i havet.

Hög kvalitet och miljövänligt

Fiske med tinor har många fördelar, bl.a. påverkar fisket inte havsbotten. Dessutom kan oönskade krabbarter och honkrabbor sorteras och återvända till havet, så att reproduktionen och fiskebestånden upprätthålls. En annan fördel är att krabborna fångas levande och därmed är alldeles färska när de levereras till fabriken. Därmed kan vi erbjuda en krabba av absolut högsta kvalitet.

Du kan läsa mer om fångstmetoder och fiske på Grönland här