You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser

Webbsidans användning av cookies

Denna webbsida använder cookies för följande syften:

  • Teknisk funktionalitet, så att vi kan komma ihåg dina preferenser.
  • Trafikmätning, så att vi vet hur många som besöker vår webbsida och kan dokumentera detta.

1. Ägaruppgifter

Denna webbsida tillhandahålls av:

Royal Greenland A/S
Hellebarden 7
9230 Svenstrup J
Telefon: +45 9815 4400
E-post: info@royalgreenland.com

2. Cookies

Denna webbsida använder cookies för ovannämnda syften för att förbättra din upplevelse av Royal Greenlands webbsida. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att känna igen din dator vid nästa besök. Det finns inga personuppgifter sparade i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

2.1 Så raderar du cookies

Om du inte vill att dina cookies sparas kan du när som helst radera dem. Se anvisningar här: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.2 Hur undviker jag cookies?

Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera dem. Se anvisningar här: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 Vad cookies används till på vår webbsida

Cookies används för att föra statistik över antalet användare samt demografiska data och användarrelaterad statistik för att anpassa vårt innehåll efter användarnas önskemål och intressen. Dessutom används cookies för att komma ihåg dina preferenser, t.ex. favoritrecept och ingredienser till inköpslistan.

2.4 Google Analytics (trafikmätning)

Webbsidan använder cookies från Google Analytics för att mäta trafiken på webbsidan. 
Du kan välja bort cookies från Google Analytics här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

3. Användning av personuppgifter

För att vi ska kunna skicka nyhetsbrev, svara på sponsorförfrågningar och hantera eventuella reklamationer behöver vi samla in vissa personuppgifter. Vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du själv frivilligt har gett oss uppgifterna i samband med exempelvis registrering eller deltagande i en undersökning eller tävling o.s.v. Då insamlas till exempel uppgifter om namn, adress, postnummer och e-postadress. Personuppgifterna används för att utföra den tjänst som uppgifterna insamlas i samband med. Royal Greenlands insamling och hantering av personuppgifter sker i överensstämmelse med den danska persondatalagen, samt dansk lagstiftning i övrigt.

3.1 Kontakt ang. personuppgifter

Om du vill få åtkomst till de uppgifter som finns registrerade om dig hos Royal Greenland kan du skicka en begäran om detta till info@royalgreenland.com eller ringa +45 9815 4400. Om det har registrerats felaktiga data, eller om du har andra invändningar, kan du använda dig av samma kontaktuppgifter. Du har möjlighet att få reda på vilka uppgifter som finns registrerade om dig, och du kan göra invändningar mot en registrering i enlighet med bestämmelserna i den danska persondatalagen (persondataloven).

3.2 Skydd av personuppgifter

Enligt den danska persondatalagen ska dina personuppgifter sparas på ett säkert och konfidentiellt sätt. Vi sparar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst, som är placerade i övervakade lokaler, och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att kunna avgöra om våra användaruppgifter hanteras på rätt sätt med hänsyn tagen till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procents säkerhet vid dataöverföring via internet. Det betyder att det kan finnas en risk för att obehöriga skaffar sig tillgång till uppgifter när data skickas och lagras elektroniskt. Du lämnar således dina personuppgifter på eget ansvar.

Den snabba utvecklingen på internet innebär att ändringar i vår hantering av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra nuvarande riktlinjer för behandling av personuppgifter. Vid väsentliga ändringar meddelar vi dig om detta i form av ett tydligt meddelande på våra webbsidor.

I den mån dina personuppgifter behandlas, har du enligt persondatalagen rätt till att få information om vilka personuppgifter som kan hänföras till dig. Om det visar sig att de uppgifter eller data som behandlas om dig är felaktiga eller vilseledande, har du rätt att kräva att de korrigeras, raderas eller blockeras. Du kan när som helst komma med invändningar mot att uppgifter om dig används för behandling. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

...