You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbart fiske

Hållbarhet är både ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt

På Royal Greenland ser vi det som vår främsta uppgift att utveckla och bearbeta havets resurser till bästa möjliga nytta för det lokala samhället och för våra grönländska ägare.

Royal Greenland är ett globalt företag som har sina rötter djupt planterade i det grönländska samhället. Vi ägs nämligen av Grönlands självstyre. Dessutom är vi Grönland största arbetsgivare, och det medför ett stort miljömässigt och socialt ansvar.

På Royal Greenland ser vi det som vår främsta uppgift att utveckla och bearbeta havets resurser till bästa möjliga nytta för det lokala samhället och för våra grönländska ägare. Det måste naturligtvis ske på ett hållbart sätt, både vad gäller resurser och ekonomi.

People – Planet – Profit

Resultatet är alltid en viktig faktor för ett företag, men för oss handlar det i lika stor utsträckning om människor och miljö, eftersom företaget existerar med syftet att stärka det grönländska samhället som helhet.

Det är hela kärnan i vår CSR-strategi, som vi kallar People – Planet – Profit.

Duktiga medarbetare på alla nivåer är avgörande för Royal Greenland. Därför kallar vi den första delen för People. Via Royal Greenland Academy erbjuder vi bland annat våra medarbetare en grundlig utbildning och, i vissa fall, kurser i personlig utveckling, även till deras familjer.

Många olika miljöinsatser

När det gäller miljöarbetet, deltar Royal Greenland i stora forskningsprojekt, nu senast om livsmiljöer och ekosystem på havsbotten, så att yrkesfiskarna kan få kunskap om var de ska vara uppmärksamma på känsliga ekosystem. Vi har också hela tiden en kritisk syn på bland annat fångstredskap.

Våra räkor fiskas exempelvis med trål som har sorteringsgaller och flyktpaneler, som leder tillbaka fisken ut i havet. På så sätt undviker vi i stort sett bifångst i vårt räkfiske.

Efter fångsten är nästa steg är att använda hela fisken eller räkan, för att undvika spill. Även här gör vi en aktiv insats. Vi använder till exempel räkskalen till att producera räkmjöl vid vår anläggning i Ilulissat, och när det gäller hälleflundra är utnyttjandegraden i genomsnitt hela 91 procent eftersom bara skinn och ben kasseras.

När man talar om hållbarhet, kan man inte bortse från MSC. Räkor, stenbitsrom, rödspätta och torsk är redan certifierade idag, men Royal Greenland arbetar ständigt med att få det lilla blå märket på många fler produkter.

Det senaste tillskottet till vårt sortiment av MSC-certifierad fisk är en färdigstekt sill, där vi enbart använder MSC-certifierad sill.

– Vi har dock den inställningen att arter och fiske mycket väl kan vara hållbara utan att vara MSC-certifierade, men MSC-kontrollen bidrar till administration, forskning och undersökningar i fiskbranschen.

Läs mer om våra CSR-strategi här.

Läs mer om Vårt sortiment av MSC-fisk och skaldjur
...