You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbart fiske

Fångstmetoder

Läs mer om våra fiskemetoder här

Vi kombinerar traditionella fångstmetoder med toppmodern teknologi för att säkra fisk och skaldjur av bästa tänkbara kvalitet.

Vår tillgång till fångstmetoder

Fisk och skaldjurprodukter med Royal Greenlands varumärke på, har fångats med den bästa tekniken från förr i kombination med en toppmodern teknik.

Den tekniska utvecklingen gör det möjligt för oss, och i samarbete med forskare, att utveckla och analysera fångstmetoder och dess inverkan på havsmiljön. Allt för att minska vår belastning på miljön.

Simulering av fiske

Vid utprovningar av och investeringar i ny fiskeutrustning använder vi på Royal Greenland ofta den högteknologiska flyttanken på Forskningscentret Nordsøen Oceanarium i Hirtshals i Danmark. Tanken är den största i sitt slag i världen, och här kan till exempel trålning testas i skala 1:10. Vi kan till exempel räkna ut hur trålen bäst ska utformas för att vi bara ska fånga de arter vi vill, och hur bränsleförbrukningen kan minimeras.
 

Läs mer om våra fångstmetoder nedan.

Långrev

En stor del av våra fångster fiskas med väl beprövade och miljövänliga metoder.

Inuiterna på Grönland har i århundraden använt långrev som fiskemetod. Långrev används primärt till att fånga den delikata fisken Liten grönländsk hälleflundra men också till exempel torsk.

Fiskare använder en lång rev - upp till 800 meter full med agnade krokar. Under sommartid - när det är mindre is, använder sig fiskarna av små fiskekuttrar - jollar. På vintern tar de sig ut på isarna med hjälp av hundspann och hundsläde. De gör hål i den meter tjocka isen och sänker ned sina långa linor genom isen.

Efter ett par timmar tar de upp linan och lastar upp fångsten på släde. Det kan vara upp till 400 kg fisk per slädtur. Fisken fryses direkt i och med att det oftast är mycket kallt under fisketuren. Vid dåligt väder kan det hända att fiskare övernattar ute på isen i sina tält som de reser upp ovanpå släden. 

Långrev är en skonsam och selektiv fiskemetod, där fisken fångas en och en. Detta garanterar en fisk av högsta kvalitet. Fångstmetoden är dessutom hållbar ur ett biologiskt perspektiv och bestånden på västra Grönland är stablit både inom och utom skär. Fiskarten är också grönmarkerad på WWF fiskelista. Ur miljöaspekt är fångstmetoden också positiv då det fiskas från små båtar eller ifrån hundslädar. Bränsleåtgången per kilo fisk hålls därmed lågt. 

Trålfiske inom skär

Trålfiske är idag en av de mest utbredda fångstmetoderna och våra populära Disko Bay Räkor fångas med små fiskebåtar nära den grönländska kusten.

Trålfiske kan användas till att fånga många olika sorter av fisk och skaldjur. I kustnära farvatten i Grönlands, används fångstmetoden mest till att fånga räkor. En trål består av ett stort kägleformat nät, som hålls öppet av två stora plattor av metall som kallas tråldörrar. Trålen dras därefter genom vattnet, precis över botten, av ett eller två fiskefartyg.

Det finns olika typer av trål, som är anpassade till att fånga specifika fiskarter. Trålaren kan utrustas med olika redskap, som gör att man inte får fisk i nätet, när man söker efter räkor. Royal Greenlands egna räktrålare på Grönland och i Kanada är utrustade med bifångst-separatorer, så att bifångsten minimeras. När man trålar efter fisk, kan redskapen i kombination med anpassningen av maskstorleken i nätet, dessutom säkerställa att fisken är över minimistorleken. 

Våra Disko Bay Räkor fiskas kustnära med trål av fiskebåtar. De små fiskefartygen fiskar relativt nära kusten – men fortfarande på djupt vatten. När trålen har dragits genom vattnet halas den in och räkorna läggs omedelbart på is för att bibehålla sin färskhet.

När lastutrymmet är fullt efter högst ett par dagar, levererar fartyget räkorna direkt till Royal Grönlands landningsplatser i och runt Diskobukten på Grönland.

Trålfiske utom skär

Trålfisket utanför Grönlandskusten sker ifrån stora fiskefartyg, som är topputrustade för att kunna hantera och förbereda fiskfångsten direkt ombord. Den omedelbara hanteringen säkerställer att fisken behåller sin fräschör på bästa möjliga sätt, tills den landar på din tallrik.

Trålfiske är en mycket allsidig fiskemetod, vilket betyder att den kan användas till att fånga många olika fisk- och skaldjursarter. Trålen består av ett stort kägleformat nät, som hålls öppet med hjälp av stora plattor av metall, s.k. tråldörrar. Royal Greenlands räktrålare på Grönland är utrustade med bifångst-separatorer, så att bifångst minimeras.

Vår trawler Akamalik

Bottengarn

Ett bottengarn är ett fast fiskeredskap och en typ av nät inhängnad, där fisken simmar in i men inte hittar ut från igen. Bottengarnen töms varannan dag, genom att nätet halas in så att inhängnaden blir mindre. På detta sätt tvingas fisken samman på ett mindre område och därmed kan fiskare kan ösa upp fisken med håv. Bottengarnet används huvudsakligen till att fånga torsk.När fisken öses upp i fiskebåten, lever den fortfarande. Det ger fiskaren möjlighet att sortera bort de oönskade arterna och småfisken kan sättas tillbaka i havet. Fisken läggs därefter direkt på is och transporteras in till land, där den filéas och fryses in.

Våra fiskare på Grönland använder bottengarn när de fiskar torsk nära kustremsan. Denna fångstmetod ger en högre kvalité och tar dessutom hänsyn till vår miljö.

Selektivitet och hög kvalitet

Att fiska med bottengarn säkrar en fångst av hög kvalité, utan bifångster som till exempel oönskad fiskart och småfisk. Dessutom är fångstmetoden ekonomisk, när det gäller bränsleförbrukningen, genom att man fiskar från små fiskebåtar och att man i stor utsträckning använder sig av handkraft. Bottengarnet har inte heller någon nämnvärd påverkan på havsmiljön i fjordarna. 

Snurrevad

Snurrevad är en utbredd fångstmetod i Danmark och används till att fånga rödspättor och andra platta fiskar.

En snurrevad består av en lång nätpåse som är upphängd i rep eller vajer. Fördelen är enkel: Repet i den ena sidan av nätpåsen fästes i en boja, kastas i vattnet och med repet fastsatt i den andra sidan av båten, seglar man ut i ett runt eller päronformat mönster. När båten återvänder till bojen halas nätpåsen långsamt in och fisken som då befinner sig mellan repen, fångas in.

Hållbar och skonsam fångstmetod

Fisken är levande när de fångas för att de fångas i små mängder och nätsläpen är mycket korta. Det betyder att fisken får en mycket hög kvalité. Samtidigt skonas havsbotten och bränsleförbrukningen är blygsamt liten.

Vi har valt bort fiske med bomtrål

Vi har valt bort bomtrålen som fångstmetod. Orsaken är att bomtrål misstänks skada havsbotten. Det är dessutom mycket bränslekrävande och sist men inte minst, ger fångstmetoden en dålig fiskkvalitet, eftersom fisken släpas med mycket länge. Vi har därför valt att uteslutande använda rödspätta fångad med snurrevad, garn eller vanlig trål.

Fisker med snurrevad

Fisker med snurrevad

Laxodling

Den största andelen av den lax du hittar i butikerna, både färsk, fryst och rökt lax kommer från laxodlingar. Vi använder primärt lax från norska odlingar, som är kända för att vara professionella och leverera råvaror av högsta kvalitet.

Odlingsprocessen börjar med att man blandar laxägg med säd i stora kar, där de befruktade äggen mognar i samma temperatur tills de kläcks. De små laxarna växer därefter till sig i större i kar med färskvatten. Efter 8-10 månader överförs de till själva havsbruket, där de lever i stora nät inhängnader, i de norska fjordarna.

Laxarna får foder av t.ex. ansjovis, sill och kummel, vilket påminner om det som de naturligt lever av. Laxens miljö kontrolleras noggrant genom både kvalitetskontroller och genom videoövervakningar under havsytan. Efter 10-18 månader har den nått sin rätta storlek och är därmed klar att fångas.

Färsk kvalitet

Laxen överförs till slakteriet, som ofta finns i nära förbindelse med anläggningen där fisken fileteras. Därmed säkerställs en så snabb hantering som möjligt och en färskare lax. Efter slakt, sorteras och fileteras laxen och sänds vidare till vårt rökeri i Danmark. Processen går relativt snabbt för att laxen ska bevara sin färskhet fram till rökeriet.

Se även

Läs mer om MSC – Miljöcertifikat för fisk och skaldjur
...