You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbart fiske

MSC – Miljöcertifikat för fisk och skaldjur

Kanske har du lagt märke till den lilla blå symbolen på många fiskprodukter i din butiks fyrs- och kyldiskar men vad betyder egentligen den blå fisken?

Flera av Royal Greenlands fisk- och skaldjursprodukter är certifierade enligt MSCs principer för ett hållbart och miljömässigt fiske. MSC (Marine Stewardship Council) grundades av WWF och är en oberoende internationell organisation som har syftar till att främja ett hållbart utnyttjande av havets resurser och att bevara dem för framtiden. Det enskilda fisket bedöms på tre punkter:

  • Fiskbeståndets tillstånd, finns det tillräckligt med fisk och är reproduktionen tillfredställande
  • Fiskeriets inverkan på den marina miljön
  • Kontroll av fiskeriverksamheten: Hur efterlevs gällande regler och lagar

Läs mer här: www.msc.org

Se vårt sortiment av MSC fisk och skaldjur här.

Läs mer om Hållbarhet är både ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt
...