You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbart fiske

Ett ansvarsfullt fiske - ditt val och vårt ansvar

Vi arbetar för att främja ansvarsfullt utnyttjande av marina resurser. Vi anser att global och ansvarsfull fiskeriförvaltning är en förutsättning för att säkerställa framtida generationer tillgång till fisk och skaldjur.

För oss är det viktigt att leverera fisk och skaldjur som vi kan stå för. Våra etiska regelverk sätter ramarna för vår produktion och vårt fiske. Detta medför att vi ständigt söker efter förbättringar och att vi löpande har fokus på ett hållbart fiske.

När det diskuteras om ett hållbart fiske, är det viktigt att göra sina egna val, i det ständiga informationsbruset. Är det ok att köpa globalt producerat livsmedel? Ska du köpa lokalt? Vad är lokalt? Hur ska de olika fiskmetoderna och dess påverkan på miljön värderas? Frågorna är många.

Vi på Royal Greenland arbetar alltid med att vara i framkant i hur ett ansvarsfullt fiske och ett ansvarsfullt nyttjande av havets begränsade resurser utvecklas. Vår uppfattning är att en global förvaltning av fisket är ett krav för att det ska bli postivt resultat även på lokal nivå. Det krävs för att vi ska kunna säkra våra framtida generationers tillgång till havets läckerheter, fisk och skaldjur.

Vi arbetar löpande med:

  • Utveckling av hållbara fångstmetoder
  • Att använda lokala resurser
  • Regler som säkrar löpande fokus och utveckling

Som fiskproducent har vi ett intresse att säkerställa de naturresurser som är och ska vara basen även i framtiden. Vi för diskussioner med biologer, NGO's (Non Goverment Organizations), forskningsinstitut och de som verkligen är nära där det sker, nämligen yrkesfiskarna.

Royal Greenland har aktiviteter i många olika områden med olika förutsättningar och hållbarhet är ett gemensamt mål i alla aktiviteter.

Ett bra exempel är vår bas på Grönland. Grönland är på många sätt ett modernt samhälle, men samtidigt finns där också små isolerade samhällen där jakt och fiske utgör försörjningen.

Vi vill verka för att skapa en balans, som gör att vi säkrar tillgången för alla, både i staden och på landet, med fokus på att bibehålla ett hållbart fiske.

Se även

Läs mer om Fångstmetoder
...